MINDFULNESS

Medveten närvaro med hjälp av andetaget och alla sinnen. Utan att döma eller värdera, med nyfiken och öppen inställning, ta emot det som sker. Metoden kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. (Källa: 1177.se)

Att öva på medveten närvaro kan hjälpa dig på flera sätt: självinsikt och förståelse för den du är, större fokus, acceptera smärta, lättare utstå obehag samt stärka medkänslan för dig själv.

GRATIS LJUDFIL från Katarina Lundblad (föreläsare och handledare i MBSR/MSC samt författare):

Mindfulness bygger på 7 grundpelare:

Tillit, nyfikenhet, tålamod, acceptans, icke dömande, släppa taget och att inte sträva.

Boka tid

Andas in, Andas ut

Tänk på, gå igenom något som oroar och stressar dig för tillfället. Kanske är någon du tycker om sjuk och väcker rädsla, oro och sorg hos dig.
Lägg handen på hjärtat.
Låt allt fysiskt som är under handen vara precis som det är. Öppna dig.
Låt alla känslor som är under handen vara precis som de är. Öppna dig.
Andas in nu in alla tankar, fysiska förnimmelser, alla känslor.
Andas in tvivel, motstånd i hjärtat… Andas in i hjärtat.
På utandningen släpp i kärlek till en större närvaro.
Sitt så en stund.

(Källa: levnu.net med Katarina Lundblad)